Portfolio

Smoky Mountain Stream

16 x20 oil on canvas.